Kłamstwo w CV. Co grozi pracownikowi za podanie nieprawdziwych informacji?
klamstwo-w-cv-co-grozi-pracownikowi-za-podanie-nieprawdziwych-informacji

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy (k.p.) pracodawca ma prawo żądać od kandydata na pracownika podania następujących danych: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenie oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku osób już zatrudnionych katalog danych, których ujawnienia może żądać pracodawca obejmuje dodatkowo imiona i nazwiska dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, jak również numeru PESEL pracownika. Ponadto, pracodawca jest uprawniony do uzyskania od pracownika dodatkowych informacji (np. oświadczenia o niekaralności), jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Często zdarza się jednak, że osoby prowadzące rekrutację zadają pytania wykraczające poza katalog pytań określonych w kodeksie pracy. W wyroku z dnia 5 sierpnia 2008 r. I PK 37/08 Sąd Najwyższy uznał, że polecenie pracodawcy nakładające na pracownika obowiązek udzielenia informacji (danych osobowych) niewymienionych w art. 221§ 1 i 2 k.p. lub odrębnych przepisach (art. 221 § 4 k.p.) jest niezgodne z prawem (art. 100 § 1 k.p.). Pracownik może więc odmówić udzielenia odpowiedzi na te pytania. W praktyce jednak osoby aplikujące, z obawy przed utratą szansy na zatrudnienie nie sprzeciwiają się udzielaniu informacji dotyczących, np. ich planów prokreacyjnych. Jeżeli jednak przyszła pracownica zapytana o zamiar zajścia w ciążę skłamie, nie musi się obawiać, że będzie to miało negatywne konsekwencje.
Generalnie jednak kandydatowi na pracownika nie opłaca się kłamać. Wiele nieścisłości i niedomówień zawartych w cv wychodzi na jaw już na etapie wstępnej rozmowy rekrutacyjnej i choć nie niesie to za sobą skutków prawnych, zazwyczaj skutkuje zaprzepaszczeniem szans na zatrudnienie.
Natomiast, jeżeli kłamstwo w cv wyjdzie na jaw już po zatrudnieniu pracownika, pracodawca może – powołując się na art. 84 i art. 86 k.c. – uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli (wycofać z podpisanej umowy o pracę), ponieważ został wprowadzony w błąd. Takie rozwiązanie dopuszcza art. 300 k.p., zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.
Należy jednak pamiętać, że strona uchylająca się od skutków prawnych swego oświadczenia woli może powołać się tylko na taki błąd, który powstał z winy drugiej strony (albo gdy druga strona wiedziała o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć), a jednocześnie uzasadnia przypuszczanie, że gdyby składający oświadczenie woli wiedział o błędzie i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).
W przypadku jednak, gdy błąd został wywołany przez stronę podstępnie, aby uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonych pod jego wpływem nie ma znaczenia czy był to błąd istotny. W wyroku z dnia 10 września 1997 r. (I PKN 251/97), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu wywołanego podstępnie wystarczy, aby błąd dotyczył sfery motywacyjnej, stanowiącej przyczynę złożenia oświadczenia woli. Definiując podstęp, jako działanie, którego celem jest wprowadzenie drugiej osoby w błąd po to, żeby dokonała określonej czynności prawnej, należy przyjąć, że kłamstwa dotyczące posiadanego wykształcenia, doświadczenia lub umiejętności zaliczają się właśnie do tej kategorii.
Pracodawca może dokonać uchylenia od skutków prawnych oświadczenia woli w formie pisemnej, nie później niż przed upływem roku od wykrycia uchybienia.
Wprowadzenie w błąd pracodawcy może być też podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. W zależności od rangi kłamstwa, może stanowić przesłankę dyscyplinarnego zwolnienia z winy pracownika (art. 52 § 1 k.p.). Przykładowo, jeżeli pracownik poświadczył, że posiada prawo jazdy, których tak naprawdę nie posiada, może zostać zwolniony dyscyplinarnie na skutek utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kłamstwo mniejszej rangi (dotyczące np. poziomu umiejętności językowych) może być przyczyną utraty zaufania do pracownika i również stanowić powód rozwiązania umowy o pracę zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Na zakończenie warto wspomnieć, że niektóre kłamstwa popełnione w procesie rekrutacyjnym są przestępstwem i podlegają sankcji karnej. Podrobienie lub posługiwanie się przez kandydata do pracy lub pracownika fałszywym dokumentem, np. świadectwem maturalnym lub dyplomem szkoły wyższej, stanowi przestępstwo za które w myśl kodeksu karnego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat (art. 270 k.k.). Natomiast nieuprawnione przypisanie sobie określonych kwalifikacji naukowych lub zawodowych, stanowi wykroczenie, które zgodnie z art. 61 kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny do 1 tys. zł albo karze nagany.

Autor : Paweł Kowalski

          Radca prawny

          Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

 

Tagi

jak dobrze się zaprezentować komunikacja w pracy relacje z pracodawcą prawo problemy w pracy jak napisać dobre cv

Opublikowano: 2014-07-31

Zobacz inne artykuły w kategorii Sukces i Pieniądze »

Podziel się na Facebooku

 

Przeczytaj również

jak-brzmi-czarodziejskie-slowo

Jak brzmi czarodziejskie słowo?

Po powrocie z urlopu, jak każdy, zająłem się przeglądaniem poczty. Otrzymałem wyjątkowo wiele wiadomości. W trakcie odpisywania na maile równolegle otrzymywałem od moich partnerów odpowiedzi na zadane jeszcze przed urlopem pytania...

czytaj dalej »

zyj-zgodnie-ze-swoim-typem-urody-czyli-slowko-o-analizie-kolorystycznej

Żyj zgodnie ze swoim typem urody, czyli słówko o analizie kolorystycznej

W teorii kolorów jest magia – magia łączenia, wydobywania harmonii i uwidaczniania kontrastów. Teoria ta ma swoje korzenie w malarstwie Johannesa Ittena i Paula Klee, którzy działając samodzielnie, wzajemnie od siebie czerpali i wzajemnie się inspirowali.

czytaj dalej »

antyporadnik-5-sposobow-na-zrobienie-zlego-wrazenia-pierwszego-dnia-w-nowej-pracy

Antyporadnik: 5 sposobów na zrobienie złego wrażenia pierwszego dnia w nowej pracy

Przed spotkaniem z nowymi kolegami z firmy starannie przygotowałeś strój, zadbałeś o odpowiednią fryzurę i wyczyściłeś buty, aby wywrzeć na wszystkich dobre wrażenie. Wydaje ci się, że zadbałeś o najdrobniejsze szczegóły – w końcu wizerunek jest ważny, bo decyduje o wrażeniu, jakie wywołasz na nowo poznanych ludziach. Pamiętaj jednak, że to nie wystarczy. Na pozór błahe błędy szybko mogą zamienić pierwsze wrażenie na negatywne i już na wejściu utrudnić ci zbudowanie dobrych relacji ze współpracownikami. 

czytaj dalej »

 


 

                                                                                                                   

Piszą dla nas

 

 

Zmiany w Życiu. Wszelkie prawa zastrzeżone ® 2014-2015
Publikacje zamieszczone na stronach zmiany w życiu.pl są chronione prawami autorskimi. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych w Zmiany w życiu.pl w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.
Photos Powered by Shutterstock.com
Wykonanie Agencja Kreatywna PONG, projekt graficzny Adrian Rudzik
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.