Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu – Napoleon Hilli

    0
    319
    6

    Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu – Napoleon Hill

    4