Opis

Sesja skierowana do osób, które chcą dokonać zmiany w swoim życiu, jednakże potrzebują motywacji i konkretnego planu działania w celu wydobycia z siebie naturalnej kreatywności, oraz wiedzy i umiejętności. 

„Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybory. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie. Celem coachingu jest zasypanie przepaści między potencjałem a działaniem” – Jenny Rogers „Menadżer jako coach”

CENA: 307,50 zł / 90 min

*Możliwość wystawienia faktury VAT