„Zarządza się firmą, ludźmi się kieruje

    0
    256
    6

    „Zarządza się firmą, ludźmi się kieruje.” Steven Covey

    4