Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania – Walt Disney

    0
    1350
    6

    Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania – Walt Disney

    4