Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że myślą, że zmienią przez to świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił – Michael Josephson

Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił – Michael Josephson

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.