“Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.” Przysłowie chińskie

“Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.” Przysłowie chińskie

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.