Czym jest samodyscyplina?

Samodyscyplina to kluczowy element, który pozwala osiągnąć sukces w wielu dziedzinach życia. Wytrwałość w dążeniu do celów, mimo przeciwności losu i pokus, sprawia, że droga do sukcesu staje się bardziej osiągalna. Oto kilka tajników, które pomogą zrozumieć i wzmocnić twoją samodyscyplinę.

Samodyscyplina: Sekrety wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celów.

1. Zrozumienie wartości samodyscypliny

Według Baumeistera i in. (2007) samokontrola, często utożsamiana z samodyscypliną, jest zasobem, który może się wyczerpywać w miarę jego używania. Jednak regularne praktykowanie samokontroli może prowadzić do jej wzrostu w dłuższej perspektywie, podobnie jak trening mięśni w sporcie. Zanim zaczniemy budować samodyscyplinę, musimy zrozumieć jej wartość. Dzięki niej możemy:

 • Zachować konsekwencję w działaniu, nawet gdy motywacja spada.
 • Pokonywać przeszkody i bariery, które pojawiają się na drodze do celu.
 • Osiągać wyznaczone cele, nie ulegając pokusom i dystraktorom.

2. Określenie jasnych celów

Locke i Latham (2002) wskazują, że cele, które są jednocześnie specyficzne i wyzywające, prowadzą do wyższej wydajności niż ogólne lub łatwe cele. Jasno zdefiniowane cele pomagają utrzymać koncentrację i skupienie. Aby być skutecznym:

 • Określ, czego chcesz dokładnie osiągnąć.
 • Podziel główne cele na mniejsze, bardziej osiągalne etapy.
 • Wizualizuj sukces i przewiduj potencjalne przeszkody.

3. Budowanie nawyków

Według artykułu opublikowanego przez Phillippa Lally i innych w “European Journal of Social Psychology”, tworzenie nowego nawyku może trwać od 18 do 254 dni, z medianą 66 dni. Nawyk to czynność, którą wykonujemy automatycznie. Samodyscyplina- jak ją wzmocnić?

 • Zaczynaj od małych kroków.
 • Powtarzaj czynności codziennie, aż staną się rutyną.
 • Świętuj małe sukcesy, które przybliżają cię do głównego celu.

4. Unikanie pokus i dystraktorów

Kahneman (2011) w swojej książce “Pułapki myślenia” omawia, jak nasz mózg działa w dwóch systemach – Systemie 1 (szybkim) i Systemie 2 (wolnym). Dystraktory często kierują nas do działania na Systemie 1, co może prowadzić do nieoptymalnych decyzji. Otaczające nas pokusy mogą łatwo nas rozproszyć i utrudnić samodyscyplinę. Aby unikać dystraktorów:

 • Twórz środowisko sprzyjające skupieniu (np. czyste biurko, brak niepotrzebnych urządzeń).
 • Planuj przerwy, by nie przeciążać się.
 • Określ swoje priorytety i naucz się mówić “nie”.

5. Samokontrola i refleksja

Dweck (2006) w swojej pracy nad mentalnością wzrostu podkreśla, jak ważne jest dla ludzi zrozumienie, że ich zdolności i inteligencja mogą być rozwijane. Refleksja i samokontrola są kluczowe w procesie uczenia się i osiągania postępu. Regularnie zastanawiaj się nad swoim postępem:

 • Monitoruj swoje działania i ich rezultaty.
 • Ucz się na błędach i dostosowuj strategię działania.
 • Znajdź źródła inspiracji i motywacji.

6. Wsparcie i odpowiedzialność

W badaniu przeprowadzonym przez Gollwitzera i in. (2006), ujawniono, że osoby, które deklarowały swoje intencje (np. “Zamierzam ćwiczyć trzy razy w tygodniu”), były bardziej skłonne do realizacji tych intencji w porównaniu z osobami, które tego nie robiły. Nie działaj w izolacji. Aby wzmocnić samodyscyplinę:

 • Szukaj wsparcia w rodzinie, przyjaciołach lub mentorach.
 • Zobowiązuj się publicznie do swoich celów, co zwiększa poczucie odpowiedzialności.
 • Dziel się swoimi sukcesami i wyzwaniami.

Samodyscyplina jest kluczem do osiągania sukcesu w różnych dziedzinach życia. Pozwala ona na skupienie się na wyznaczonych celach, budowanie korzystnych nawyków oraz unikanie dystraktorów. Kluczem do jej rozwijania jest zrozumienie wartości samodyscypliny, określenie jasnych celów oraz regularna refleksja nad własnym postępem. Wsparcie społeczne oraz poczucie odpowiedzialności za podjęte zobowiązania mogą dodatkowo wzmacniać samodyscyplinę. Badania naukowe potwierdzają, że świadome praktykowanie samodyscypliny prowadzi do lepszej wydajności, osiągania zamierzonych celów i ogólnego zadowolenia z życia.

Źródła:

 1. Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current directions in psychological science, 16(6), 351-355.
 2. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist, 57(9), 705.
 3. Lally, P., Van Jaarsveld, C. H., Potts, H. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European journal of social psychology, 40(6), 998-1009.
 4. Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
 5. Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House Incorporated.
 6. Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta‐analysis of effects and processes. Advances in experimental social psychology, 38, 69-119.
Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.