Mało jest rzeczy, które wzmacniają człowieka bardziej niż powierzenie mu odpowiedzialności i obdarzenie go zaufaniem!

Mało jest rzeczy, które wzmacniają człowieka bardziej niż powierzenie mu odpowiedzialności i obdarzenie go zaufaniem! – Booker T. Washington

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.