Kim jest dziś dobry pracownik? Pięć uniwersalnych cech pożądanych przez firmy.

Nie ma idealnego pracodawcy, tak samo jak nie istnieje też idealny pracownik. To, jak sprawdzimy się w nowym miejscu pracy zależy od nas samych i naszej postawy, ale też od środowiska pracy stworzonego przez pracodawcę.  Patrząc przez pryzmat wyzwań, przed jakimi stają firmy, można mówić o pakiecie uniwersalnych cech charakteryzujących dobrego pracownika. Możemy powiedzieć, że są to cechy pożądane dziś przez każdego pracodawcę. Dobra wiadomość jest taka, że każdą z nich można rozwijać, wzmacniać i pielęgnować, zarówno z poziomu pracownika, jak i z poziomu organizacji. 

Po pierwsze, ZAANGAŻOWANIE.

W firmach brakuje zaangażowanych, oddanych pracowników. Badania (Instytut Gallupa,State of The Global Workplace)  pokazują, że jedynie 13 proc. pracowników angażuje się w swoją pracę i czerpie z niej satysfakcję. Reszta nie wkłada wysiłku w pracę lub nawet ją kontestuje. Tymczasem to właśnie zaangażowanie gwarantuje rozwój firmy. Oddany pracownik wykonuje z chęcią swoje zadania, aktywnie poszukuje rozwiązań, przedstawia pomysły, stawia nowe cele i wyznania, obchodzi przeszkody, stawia czoło trudnością.

Zaangażowanie to nie to samo, co zadowolenie. Pracownik zadowolony jest co najwyżej szczęśliwy, ale to zaangażowanie sprawia, że będzie gotowy ponieść wysiłek na rzecz firmy w sytuacjach zmiany, nowych wyzwań czy nawet kryzysów. Warto wiedzieć, że aktywne zaangażowanie nie wynika z systemów motywacyjnych powszechnie stosowanych w firmach. To raczej wynik wewnętrznej motywacji, która napędza pasję do pracy. Jeżeli zaspokojone są nasze potrzeby związane z autonomią, poczuciem bycia sprawczym oraz potrzeba działania na rzecz innych (i z innymi) to wzrasta szansa na działanie twórcze, efektywne i … bez nadmiernego wysiłku.

Po drugie, SUMIENNOŚĆ

Sumienność to jedna z pięciu kluczowych cech osobowości modelu „Wielkiej Piątki”. Wiąże się z poczuciem własnej kompetencji, potrzebą osiągnięć, wytrwałością w dążeniu do celu pomimo przeszkód, skłonnością do rozważnego działania oraz utrzymywania porządku wokół siebie i dobrej organizacji pracy. 

Osoby bardziej sumienne przejawiają większą wiarę w skuteczność swoich działań, mają potrzebę bardziej planowanego i systematycznego działania. W pracy zawodowej to bardzo ważny wymiar! Sumienny pracownik jest bardziej pracowity, ambitny i samodzielny. Lepiej formułuje plany i wytrwalej je realizuje. Wiedząc o wadze automotywacji warto wspomnieć, że osoby sumienne do pracy motywują się w dużym stopniu wewnętrznie. Ale uwaga: nadmierna sumienność może być pierwszym krokiem w kierunku do pracoholizmu i perfekcjonizmu.

Po trzecie, INTELIGENCJA EMOCJONALNA.

Inteligencja emocjonalna (EI) już dawno dołączyła do kanonu pożądanych kompetencji HR-owych. Emocje dostarczają nam równie ważnych informacji o świecie co umysł oraz ukierunkowują nasze myślenie i działanie. Pracownicy o wyższej inteligencji emocjonalnej wykazują większy poziom zachowań kooperacyjnych i prospołecznych. EI ponadto sprzyja poczuciu więzi z miejscem pracy oraz wydajności pracowników, a także chroni przed stresem i wypaleniem zawodowym. Trafne rozpoznawanie emocji innych osób i własnych sprzyja umiejętność budowania autentycznych relacji, pomaga w zarządzaniu energią, emocjami i relacjami z ludźmi. Wnioski dla biznesu płynące z badań wprost pokazują, że stosowanie głębokiej pracy emocjonalnej (z wykorzystaniem empatii) przekłada się na większą efektywność. Nie bez powodu działania oparte na empatii łączą największe firmy, takie jak Microsoft, Google, Tesla czy Facebook (wg badań Lady Geek 2015 Global Empathy Index). Kompetencje związane z zarządzaniem emocjami stają się kluczowe.

Po czwarte, ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczność, często wiązana z otwartością na doświadczenia, to cecha odpowiedzialna za ciekawość, otwartość na nowość, wieloznaczność oraz poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań.  Otwartość wiąże się z kreatywnością i szerokością zainteresowań, co może przekładać się na podejmowanie działań innowacyjnych.

Co ważne, dla pracodawców, ułatwia funkcjonowanie w szybko i ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Elastyczność sprzyja uczenie się w działaniu, a także dostosowywaniu strategii i korygowaniu zachowania.  Psychologia rozróżnia pojęcie  rezyliencji, pod którą kryje się umiejętność uodporniania się, plastyczność umysłu, a także zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił. W pracy przekłada się to na radzenie sobie z wyzwaniami, ale też porażkami. Elastyczny pracownik to prawdziwy skarb.

Po piąte, BALANS!

Równowaga pomiędzy obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym wydaje się najmniej oczywistym przymiotem z punktu widzenia pracodawcy. Jednak wizja przepracowanego i siedzącego do nocy w biurze pracownika odchodzi do lamusa. To właśnie balans chroni pracownika przed skutkami codziennego stresu wynikającego z wyzwań zawodowych i odpowiedzialności. Hobby, pasje, rodzina, przyjaciele pomagają skutecznie rozładowywać napięcia, poradzić sobie ze stresem i są najlepszym sposobem budującym dobrostan psychiczny.  Mądrzy pracodawcy wiedzą doskonalone, że tylko zdrowy, niewyczerpany i niewypalony pracownik zdolny jest do kreatywnego wysiłku i mierzenia się z codziennymi wyzwaniami. Własna równowaga emocjonalna w czasach nierównowagi jest niezwykle istotna, także w skali całej firmy.

Avatar
Danuta Rocławska

SPOTKAJ SIĘ ZE MNĄ, JEŚLI: Jesteś w procesie zmian i potrzebujesz efektywnego wsparcia opartego na empatycznej relacji Chcesz zwiększyć efektywność pracy swojej lub zespołu Potrzebujesz wsparcia w znalezieniu rozwiązań w trudnej lub kryzysowej sytuacji Jesteś coachem i szukasz profesjonalnych narzędzi coachingowych Kim jestem i co robię: Jestem praktykiem biznesu z długoletnim doświadczeniem menedżera zarządzającego, dyplomowanym psychologiem, dyplomowanym coachem, posiadam także  akredytację coacha kryzysowego. Pomagam w podjęciu optymalnych decyzji zawodowych i dokonaniu istotnych zmian oraz w opracowaniu nowych skutecznych strategii w sytuacjach kryzysu. Jestem także autorką pakietów narzędzi coachingowych, wspierających pracę coacha.  Oferuję współpracę w zakresie procesów coachingowych. Moimi Klientami są menedżerowie liniowi i zarządzający, przedsiębiorcy, firmy rodzinne i właściciele strat-up’ów. Z Klientem biznesowym poszukującym nowych rozwiązań dla swojego biznesu pracuję m.in. w oparciu o Model Biznesowy YOU. Wspieram także Klientów w trudnych sytuacjach (np. wypalenie zawodowe, kryzysy sytuacyjne).  Dlaczego tu jestem: Jestem tu, ponieważ wierzę, że nic nie dzieje się przypadkiem, a jedyne co pewne to zmiana. Z czego jestem dumna w moim życiu: Najbardziej jestem dumna z moich dzieci oraz z tego, że pewnego razu udało mi się zatrzymać, aby zmierzyć się z „tęsknotą za pełnią”. Moje słabości: ciasto drożdżowe :)  Mój sprawdzony sposób na zły humor: Zakładam buty i biegnę do lasu. Po godzinie biegania jestem bogatsza o endorfiny i  odzyskuję jasność myślenia. Największa zmiana w moim życiu: Najważniejszą zmianę w moim życiu zafundowały mi moje dzieci. Druga zmiana wiąże się ze odejściem z korporacji i rozwijaniem własnej firmy. Jedno i drugie wciąż uczy mnie odwagi, wdzięczności i pokory. 

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.