Coaching kariery – droga do Twojego sukcesu! Część 1: Zakres pracy

Ostatnio na moim blogu Dobra zmiana zostałam poproszona o napisanie kilku słów na temat coachingu kariery. Temat jest szeroki, bo coaching kariery jak każdy dobry coaching rządzi się żelazną zasadą: „niczego nie oczekuj, wszystkiego się spodziewaj”, o której słuszności nie raz przekonałam się podczas swojej pracy coacha. Postaram się jednak zawrzeć tutaj esencję coachingu kariery, która bazuje na moich własnych doświadczeniach.

Coaching kariery to jeden z trzech najczęściej wybieranych typów coachingu (obok tzw. coachingu osobistego i coachingu managerskiego). Jak nazwa wskazuje, ten rodzaj coachingu koncentruje się wokół tematów związanych z rozwojem kariery. Za pewien rodzaj coachingu kariery można uznać również coaching językowy, który ma na celu wsparcie metodologiczne w procesie nauki języka obcego. Ten coaching bowiem często sprzyja zdobyciu wymarzonego miejsca pracy, gdzie swobodne poruszanie się w środowisku międzykulturowym i obcojęzycznym jest warunkiem koniecznym do dobrego wykonywania powierzonych zadań.

Coaching kariery jest – jak każdy inny coaching narzędziem dopasowującym się do potrzeb Klienta. Oznacza to, że nie ma jednej określonej drogi postępowania podczas spotkania. Podczas sesji coach pracuje wspólnie z Klientem nad tym, czego Klient w danej chwili potrzebuje. Zdarza się, że temat wyjściowy (np. chęć zmiany pracodawcy) okazuje się częścią większego tematu ważnego dla Klienta (np. brak wiary we własne kompetencje). Coach stara się naświetlać różne pojawiające się podczas sesji tematy i podążać za tymi, na które pozytywnie odpowiada Klient (niosą ze sobą wartość odkrywczą i Klient chce się im przyjrzeć bliżej). Z tego względu poniższe opisy należy traktować orientacyjnie, bo coaching w każdym indywidualnym przypadku może mieć zupełnie inny przebieg.

Bardzo częstym powodem poszukiwania coacha jest chęć podjęcia nowego wyzwania zawodowego: zmiany pracodawcy, awansu lub założenia czy też rozwinięcia własnego biznesu. Praca z coachem może w takim wypadku polegać na analizie mocnych stron, czyli obszarów, w których Klient radzi sobie bardzo dobrze i ze szczególnym zaangażowaniem. Oczywiście ważne jest również, aby podczas sesji spojrzeć na aktualne potrzeby rynkowe i potencjalną dochodowość danej działalności. Obszary zawodowe, które niosą ze sobą wysoki procent pasji i talentu Klienta oraz prawdopodobieństwo wysokich dochodów, są potencjalnie najlepszym polem do popisu dla Klienta. Sprecyzowanie tego pola otwiera możliwe drogi do opracowania sposobu dojścia do wymarzonej pracy i przygotowania się do poszczególnych etapów (przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy rekrutacyjnej, wypracowania wizji i strategii biznesu, zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych). Wszystkie te elementy zależą od Klienta i od tego, czy czuje on potrzebę pracy w tych obszarach.

Częstym tematem w coachingu jest również kwestia ułożenia życia zawodowego w taki sposób, aby było ono spójne z oczekiwaniami Klienta. Jeśli Klient czuje, że zachwiana została jego równowaga zawodowo-osobista, czuje się wypalony, odczuwa stałe napięcie na myśl o pracy, cierpi na brak kreatywności, ma problem z podejmowaniem decyzji lub ma poczucie, że nie potrafi sobie wystarczająco dobrze ułożyć relacji w środowisku zawodowym, również może zasięgnąć wsparcia profesjonalnego coacha. Sposobów pracy w takich przypadkach jest bardzo wiele. Praca może polegać np. na ukierunkowanej rozmowie, m.in. na temat przykładów sytuacji, które wzbudzają wątpliwości Klienta, motywacji do zmiany w danym obszarze, sprawdzonych do tej pory strategii działania, konsekwencji zrealizowania lub niezrealizowania celu, przekonań i obaw pojawiających się w danej sytuacji. Rozmowę czasem może uzupełniać praca na bazie różnych narzędzi (diagramy, testy, ćwiczenia, symulacje). Dobór narzędzi jest w dużej mierze dyktowany preferencjami Klienta.

Jak w każdym coachingu, najważniejszymi elementami pracy są tzw. wglądy Klienta. Wglądy to nic innego jak ważne odkrycia, które powodują, że Klient postrzega swoją sytuację w nowy sposób. To furtka do wytyczenia nowej ścieżki postępowania lub myślenia. Im więcej wglądów w trakcie sesji, tym bardziej wartościowa jest ona dla Klienta.

Avatar
Justyna Dawiskiba-Spaleniak

Kim jestem i co robię: Przede wszystkim jestem mamą Oli i Patryka oraz żoną, a z zawodu i pasji również psychologiem, trenerem, HR Business Partnerem. Po godzinach inspiruję innych do zmian w życiu osobistym i zawodowym prowadząc blog Dobra zmiana. Od 10 lat pracuję jako coach (ICC oraz coach kryzysowy II stopnia) z kadrą menadżerską oraz osobami prywatnymi. Wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i to my nadajemy znaczenie życiu. To nastawienie pomaga mi w pokonywaniu różnych zawirowań życiowych. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie w Berlinie oraz studia podyplomowe Zarządzanie Kadrami we Wrocławiu. Przez rok miałam okazję również poszerzać swoją wiedzę na Uniwersytecie w Cardiff i wciąż się uczę czegoś nowego. Kocham podróże. Najchętniej wybieram się na własną rękę tam, gdzie przyroda i człowiek są w swoim naturalnym otoczeniu i gdzie nie wiadomo do końca, co wyłoni się zza zakrętu. Dlaczego tu jestem? Pociąga mnie różnorodność. Spotkania z ludźmi, wymiana myśli, pisanie artykułów – to lubię i tego szukam. Bardzo bym chciała, aby na polskiej ulicy było więcej uśmiechu. Jeśli choć jedna osoba po opuszczeniu tego portalu będzie pozytywniej nastawiona do siebie i świata, będę szczęśliwa. Z czego jestem dumna w moim życiu: Jestem dumna z mojej wspaniałej rodziny, dzieci i wspólnego domu, jaki tworzymy. Moje słabości: głos i muzyka Michała Bajora. Mój sprawdzony sposób na zły nastrój: pełne skupienie na jednej czynności i muzyka. Największa zmiana w moim życiu: Śmierć Taty. Dużo później dowiedziałam się, że wszystkie najważniejsze zmiany w moim życiu zaczęły się w tym właśnie dniu.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.