Problemem nie jest to, że istnieją problemy. Problemem jest oczekiwanie, że będzie inaczej i myślenie, że doświadczanie problemów jest problemem – The

Problemem nie jest to, że istnieją problemy. Problemem jest oczekiwanie, że będzie inaczej i myślenie, że doświadczanie problemów jest problemem – Theodore Rubin

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.