Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego – Edward John Phelps

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego – Edward John Phelps 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.