Nasze szczęście zależy od nas samych – Arystoteles

    0
    1983
    6

    Nasze szczęście zależy od nas samych – Arystoteles 

    4