W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę – Albert Camus

    0
    2185
    6

    W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę – Albert Camus

    4