Bacz wpierw na oddawanie zasług, zanim spojrzysz na zysk – Henry Ford

    0
    171
    6

    Bacz wpierw na oddawanie zasług, zanim spojrzysz na zysk – Henry Ford

    4