1 Comment
  1. „Wszystko jest trudna zanim stanie się łatwe” – Thomas Fuller (1608–1661) – angielski duchowny i historyk, nie Goethe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.