Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest – Albert Camus

Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest – Albert Camus

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.