Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie – Peter Drucker

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie – Peter Drucker

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.