Celem człowieka jest działanie, a nie myśl, bez względu na to, jak szlachetna by ona nie była.

Celem człowieka jest działanie, a nie myśl, bez względu na to, jak szlachetna by ona nie była. – Bruce Lee