Ludzie zdolni są do rzeczy wielkich, dlatego zginą przez drobiazgi.

    0
    84
    6

    Ludzie zdolni są do rzeczy wielkich, dlatego zginą przez drobiazgi. – Monika Mostowik

    4