Przebaczyć to wypuścić więźnia na wolność i odkryć, że tym więźniem byłeś ty.

Przebaczyć to wypuścić więźnia na wolność i odkryć, że tym więźniem byłeś ty. – Lewis B. Smedes