Szczęście jest jedyną rzeczą, która się mnoży, gdy się nią dzielisz.

Szczęście jest jedyną rzeczą, która się mnoży, gdy się nią dzielisz. – Albert Schweitzer