Większość ludzi poświęca więcej czasu i energii na roztrząsanie problemów niż na ich rozwiązywanie.

    0
    11
    6

    Większość ludzi poświęca więcej czasu i energii na roztrząsanie problemów niż na ich rozwiązywanie. – Henry Ford

    4