Jak wybrać psychoterapeutę?

Podjęcie psychoterapii to bardzo ważna decyzja, która może pomóc w rozwiązaniu różnorodnych problemów psychologicznych. Szczególne znaczenie ma wybór odpowiedniego psychoterapeuty. Należy zwrócić uwagę na jego kwalifikacje, doświadczenie, nurt pracy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Przedstawiamy najważniejsze informacje o tym, jak wybrać psychoterapeutę.

Kim jest psychoterapeuta, czyli ważne wymogi formalne

Psychoterapeuta to osoba przygotowana do leczenia zaburzeń psychologicznych, a więc do terapii i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Osoba, która chce zostać psychoterapeutą, musi spełnić następujące wymogi formalne:

 • ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub psychiatrii lub pedagogiki,
 • ukończenie minimum 4-letniego kursu psychoterapii z wybranego nurtu (na przykład humanistyczny, poznawczo-behawioralny, psychoanalityczny),
 • odbycie wymaganych staży klinicznych,
 • ukończenie psychoterapii własnej,
 • poddawanie swojej pracy regularnej superwizji (nadzorowi),
 • otrzymanie akredytacji przez superwizora.

Należy zaznaczyć, że psychoterapeuta to nie to samo co psycholog. Oznacza to, że nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, a także nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem. Najczęściej jest tak, że po ukończonych 5-letnich studiach z psychologii, absolwent rozpoczyna 4-letni kurs z psychoterapii. W praktyce więc droga do tego zawodu jest dosyć długa. Należy dodać, że w Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty, co sprawia, że brakuje weryfikacji uprawnień, mimo że jest to zawód zaufania publicznego.

Jak wybrać psychoterapeutę? 

Wybór odpowiedniego psychoterapeuty ma wielkie znaczenie w kontekście wyleczenia swoich zaburzeń, rozwiania wątpliwości i zadbania o swój stan psychiczny. Wybierając psychoterapeutę, należy wziąć pod uwagę:

 • jego kwalifikacje formalne, wykształcenie,
 • doświadczenie, czyli czas spędzony w zawodzie, liczbę osób, którym pomógł,
 • nurt, w którym pracuje psychoterapeuta,
 • sposób pracy i nawiązywania relacji,
 • typ spotkań (stacjonarne, czy też online).

Można kierować się tutaj swoimi preferencjami, a także opiniami innych klientów. Niektóre poradnie, na przykład PsychoCare, oferują bezpłatną pomoc w doborze odpowiedniego psychoterapeuty, co jest znacznym ułatwieniem dla pacjenta. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://cplwowska.pl/psychoterapia-online/

Relacja z psychoterapeutą wpływa na proces leczenia 

Cały proces psychoterapeutyczny wymaga odpowiedniej interakcji i zaangażowania z dwóch stron – terapeuty i klienta. Wybór odpowiedniego specjalisty ma więc ogromne znaczenie w czasie procesu terapii. Ważne jest, aby psychoterapeuta miał nie tylko odpowiednie kwalifikacje formalne, ale także był osobą dopasowaną do potrzeb i preferencji klienta. Tutaj szczególne znaczenie ma sposób pracy, a także nurt, w którym pracuje specjalista. To także od nurtu zależy czas trwania psychoterapii, liczba spotkań i ich regularność, oraz metody pracy. Przykładowo w nurcie psychoanalitycznym duży nacisk kładzie się na przeszłość pacjenta, jego dawne doświadczenia, dzieciństwo, natomiast w nurcie poznawczo-behawioralnym ogromne znaczenie mają obecne schematy i skrypty poznawcze, a główną metodą pracy są różne zadania, ćwiczenia. Warto wiedzieć o tym, że relacja z psychoterapeutą i sposób pracy tego specjalisty, w znacznym stopniu wpływają na sukces całego procesu terapii.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.