Czy warto studiować prawo i administrację?

Prawo to prestiżowy kierunek studiów, kojarzony z wysokimi zarobkami w przyszłości. Zawód adwokata czy prokuratora uważany jest też przez niektórych za nieosiągalny dla osób bez odpowiednich kontaktów czy koneksji rodzinnych. Czy warto kształcić się w tych kierunkach?

Czy warto studiować prawo i administrację?

Studia prawnicze dają wiele możliwości. Studiowanie administracji daje możliwość ubiegania się o stanowisko w urzędach. Zawody takie jak sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, notariusz, są szanowane i dobrze opłacane. Absolwenci studiów prawniczych mają jednak więcej możliwości. Mogą pracować w mniejszych lub większych firmach prywatnych czy urzędach, które nierzadko zatrudniają prawnika na etacie.  

Natomiast studiowanie administracji przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach miast i gmin, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, starostwach powiatowych, ministerstwach czy służbie celnej. Zarówno studia związane z administracją jak i prawnicze dają mnóstwo przydatnej w życiu wiedzy i umiejętności. Czy są to nadal przyszłościowe kierunki?

Jakie korzyści daje studiowanie prawa?

Ofert pracy dla prawników jest sporo. Studia prawnicze nie są łatwe, wymagają przyswojenia ogromnej ilości materiału, ale dają wiele życiowej wiedzy, otwierają drogę do prestiżowych zawodów, a dla wielu osób to kierunek marzeń. Nad wyborem drogi kariery po ukończeniu prawa należy się dobrze zastanowić. Nie musi to być aplikacja sędziowska czy prokuratorska. 

Osoba kończąca studia prawnicze może zdecydować się na pracę w jednostkach administracji publicznej, wybrać specjalizację z dziedziny kryminologii i kryminalistyki lub zostać pracownikiem korporacji lub innej prywatnej firmy. Prawnik w przedsiębiorstwie zajmuje się doradztwem przy zawieraniu umów i nadzorowaniem kwestii prawnych, może też przygotowywać wzory umów. 

Warto więc studiować prawo, gdyż możliwości zdobycia dobrej pracy po tym kierunku jest wiele. Na uczelnie państwowe nie jest łatwo się dostać, trzeba spełnić wiele wymagań, lecz dla chętnych i zmotywowanych są jeszcze uczelnie prywatne, jak na przykład 

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji. Potrzebną wiedzę i dyplom możemy więc zdobyć nawet ucząc się online.

Co po administracji? Czy tylko praca w urzędzie?

Studia na kierunku administracja pozwalają na zdobycie cennej wiedzy, którą wykorzystać można nie tylko pracując w urzędzie. Znajomość rozmaitych zasad prawnych przydaje się na różnych stanowiskach. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, lecz wiedza na nich zdobyta przydaje się również w prowadzeniu własnego biznesu i w pracy dla prywatnych firm jako doradca finansowy i podatkowy. 

Po studiowaniu Prawa na specjalności prawo w administracji można również pracować w służbach dyplomatycznych, w policji, firmach ubezpieczeniowych a nawet w banku. Warto dokształcać się w różnych dziedzinach, a wiedza zdobyta na administracji przyda się w każdej pracy. Zamykanie się tylko na jeden obszar działalności zmniejsza nasze możliwości rozwoju kariery zawodowej.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.