Przesyłka kurierska w e-handlu

Przesyłka kurierska w e-commerce w Polsce

Przesyłka kurierska, podobnie jak paczkomaty, zyskuje na popularności w sektorze detalicznych usług pocztowych i oczywiście pozostają istotnym narzędziem w wielu działaniach biznesowych, ale szczególnie istotną rolę odgrywa w branży e-commerce. Jak podaje raport “E-commerce w Polsce 2019: Gemius dla e-Commerce Polska” dla 58% internautów kupujących w sieci przesyłka kurierska jest najczęściej wykorzystywaną formą dostawy towarów ze sklepów internetowych. Na drugim miejscu jest odbiór przesyłki w paczkomacie (52% wskazań) i dostawa pocztą do domu/pracy (38% wskazań). 

Wysoką pozycję dostaw kurierem zdają się nakręcać przede wszystkim osoby starsze: w grupie 50+ z tej formy dostawy najczęściej korzysta aż 72% respondentów. W pozostałych grupach wiekowych jest to 525-55%, a więc nieznacznie mniej niż w przypadku paczkomatów (54%-57% w grupach wiekowych poniżej 50 lat), z których z kolei osoby starsze korzystają zdecydowanie rzadziej (zaledwie 42%). Zapewne wiąże się to z ograniczoną mobilnością wielu osób starszych, w tym trudnościami we wniesieniu większych zakupów do mieszkania. Potwierdza to fakt, że wielu respondentów wskazało, że wolą żeby kurierzy wnosili zakupy do mieszkania. Taką opinię wyraziło 72% respondentów, nieco częściej kobiety i właśnie osoby starsze. Choć osoby na emeryturze nie stanowią zapewne większości w tej grupie kupujących w sieci, to przynajmniej one nie mają problemu z największą uciążliwością związaną z dostawą kurierem: koniecznością oczekiwania na przesyłkę kurierską w domu.

Nieco rzadziej z dostawy przesyłką kurierską korzystają też osoby gorzej sytuowane, co zapewne wynika z zazwyczaj nieco wyższej ceny przesyłek kurierskich, aczkolwiek jest to minimalna różnica na poziomie 3-4 pkt. procentowych.

Przesyłka kurierska jest pożądana

Warto przy tym zauważyć, że przesyłka kurierska jest nie tylko najczęściej wykorzystywaną, ale także najbardziej pożądaną formą dostawy: aż 71% respondentów wskazało na dostawę przesyłką kurierską do domu lub miejsca pracy jako na formę przesyłki zamówienia ze e-sklepu, która motywuje ich dokonywania zakupów w sieci. Drugie miejsce w rankingu popularności zajęły paczkomaty (wskazało na nie 61% respondentów), a trzecie odpowiedź o nieco innym charakterze, czyli “darmowa dostawa do domu z możliwością darmowego zwrotu” (59% wskazań). Nie jest to forma dostawy w tym samym sensie co kurier i paczkomat i należy zauważyć, że prawdopodobnie tych dostaw też dokonują firmy kurierskie (tylko przesyłka kurierska i pocztowa trafiają do domu kupującego, a z usług kuriera korzysta zdecydowanie więcej osób).

Jeżeli chodzi o preferencje dotyczące dostawy towarów zakupionych on-line to osoby starsze (kategoria 50+) zdecydowanie częściej wskazują na tą formę dostawy jako motywującą do zakupów on-line niż inne grupy wiekowe (o ok. 20 punktów procentowych). Jest to zgodne z faktycznymi wyborami klientów.  

Bardziej zaskakujący może się wydawać wynik w podziale na postrzeganą sytuację materialną gospodarstwa domowego. Osoby postrzegające swoją sytuację finansową jako złą tak samo często określają dostawę przesyłką kurierską jako motywującą do dokonywania zakupów w sieci jak osoby uważające swoją sytuację materialną za dobrą (różnice są tu na poziomie 1 punktu procentowego). W tym przypadku również deklaracje nie odbiegają od faktycznie dokonywanych wyborów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.